VAY TRẢ GÓP

 • Không Tài sản bảo đảm
 • Hạn mức vay lên tới 500 triệu đồng
 • Thời hạn vay linh hoạt lên tới 60 tháng
 • Thủ tục đơn giản, lãi suất cạnh tranh
 • Hạn mức cho vay: Tổng tiền lương tối đa 25 tháng, tối đa 500 triệu đồng
 • Thời hạn cho vay: Tối đa đến 60 tháng
 • Tài sản thế chấp: Không tài sản thế chấp
 • Phương thức trả nợ: Tiền gốc và lãi trả hàng tháng
 • Cá nhân từ 18 đến không quá 65 đối với nữ và  không quá 70 đối với nam khi đáo hạn khoản vay
 • Thu nhập hàng tháng ít nhất 03 triệu đồng
 • Kinh nghiệm làm việc ít nhất 03 tháng tại công ty hiện tại
 • Khách hàng có thu nhập từ tiền lương, lương hưu được trả qua Tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt
 • Đơn xin vay tiền theo mẫu của SeABank
 • CMND/ Căn cước Công dân/ Hộ chiếu hợp lệ, Sở Hộ khẩu/ Đăng ký Tạm trú
 • Hợp đồng lao động, Sao kê tài khoản ngân hàng và/ hoặc Giấy chứng nhận thu nhập từ công ty

VAY THẤU CHI

 • Không cần tài sản bảo đảm
 • Hạn mức được cấp lên tới 300 triệu đồng
 • Lãi tính trên số ngày và số tiền thực tế sử dụng
 • Không mất phí trả nợ trước hạn
 • Hạn mức thấu chi được cấp: Đến 6 lần thu nhập và tối đa lên tới 300 triệu đồng
 • Thời hạn hạn mức: Tối đa 12 tháng
 • Tài sản bảo đảm: Cho vay không có Tài sản bảo đảm
 • Phương thức trả nợ: Lãi trả hàng tháng, gốc trả linh hoạt bất kỳ thời gian nào trong hạn mức
 • Độ tuổi từ 18 và không quá 70 tuổi khi kết thúc khoản vay
 • Có thu nhập từ  tiền lương tối thiểu từ 5 triệu đồng trở lên, lương hưu tối thiểu từ 2 triệu đồng trở lên
 • Tối thiểu 03 tháng làm việc liên tục tại đơn vị công tác hiện tại
 • Khách hàng có nguồn thu từ tiền lương, lương hưu trả qua SeABank hoặc tổ chức tín dụng khác
 • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu
 • CMND/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú/tạm trú dài hạn (KT3)
 • Hợp đồng lao động; Sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng

ĐĂNG KÍ NHẬN TƯ VẤN

 

Hotline: 0869226509

Email: lienhe@tinchapshinbankvn.com

Website: tinchapshinbankvn.com

ĐĂNG KÍ VAY